Våre kirurger

karkirurg - kjell magne kiplesund

Har medisinsk embedseksamen fra Universitetet i Trondheim 1987. Ferdigutdannet spesialist i generell- og karkirurgi i 1998. Har jobbet som overlege og seksjonsoverlege ved SUS fram til 2008. Har fra 2008-2012 arbeidet i Etiopia for å bygge opp kompetanse innen traumalotologi og karkirurgi. Tidligere også jobbet deltid ved Spesialistsenteret i Stavanger.

gynekologisk kirurg - tone lunde

Vår gynekolog, Tone Lunde, har medisinsk embetseksamen fra NTNUI 1997. Har vært ansatt på Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssykehus, fra 1999, hvor hun har arbeidet på gynekologisk avdeling, føde/barselavdeling, føde/gyn-poliklinikk og operasjonsavdelingen. Spesialistgodkjenning i Kvinnesykdommer og fødselshjelp i 2008.

PLASTISK kirurg - VANJA BUSIC

Utdannet som spesialist i plastisk og håndkirurgi ved Universitetet i Sarajevo i 1999. Har arbeidet i Norge som kirurg siden 2001.

Spesialist i plastisk og håndkirurgi ved plastisk kirurgisk avdeling ved Sykehuset Telemark fra 2001-2005.

Fra 2005-2009 ansvarlig lege for mikrokirurgisk enhet ved SUS. Fra 2009-2012  som plastisk og håndkirurg ved Colosseum Klinikken i Stavanger med hovedansvar for mikrokirurgisk bryst rekonsstruksjon for Teres medical group.

Mastergrad i plastisk kirurgi fra Universitet i Sarajevo i 2004.

Fra 2012 hovedansvarlig for plastisk kirurgi i Kolibri Medical.

urolog - inga norunn jacobsen

Utdannet som lege ved Universitetet i Bergen, ferdig i 1985. Har senere spesialisert seg innen fagområdene generell kirurgi og urologi i 2005, og ortopedi i 2009.

Har jobbet ved Stavanger Universitetssykehus siden 1994, innenfor Urologisk seksjon, generell kirurgisk avdeling, samt ortopedisk avdeling. 

Fra 2013 ansvarlig urolog i Kolibri Medical

Gastrokirurg- hazem hassan

Vår gastroenterolog, Hazem Hassan er godkjent spesialist i Norge i generell kirurgi fra 2009. Han startet sin kirurgiske karriere i 1998, og har arbeidet ved mange ulike kirurgiske avdelinger. Han har gjennomført en rekke operasjoner innenfor generell kirugi; gastroenterologi, karkirurgi og urologi. Han har arbeidet som overlege på kirurgisk gastroenterologisk avdeling på Herlev Hospital i Danmark fra 2009 og frem til nå.